• Ameliyatsız Tiroid Tedavisi
  • Meme Biyopsisi
  • Ultrason ve Renkli Dopler
  • Tiroid Nodülleri Tanılama
prev next

 Prof. Dr. Güner Sönmez

Prof. Dr. Güner Sönmez, GATA Askeri Tıp Fakültesi Mevzunudur. Radyoloji uzmanı olup, ameliyatsız tiroid tedavisi yöntemini Türkiye'de ilk uygulayan doktorlar arasındadır. 121 uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi, 22 ulusal dergilerde yayınlanmış makalesi; 41 uluslararası olmak üzere 84 sözel bildiri ve posteri bulunmaktadır. Yayınlanmış 9 kitabı bulunmaktadır.

DEVAMINI OKU

 

 


 

Ameliyatsız Tiroid Tedavisi

Guatr hastalarında yaptığımız ameliyatsız tiroid tedavisi yöntemine "Radyofrekans Ablasyon" (RFA) diyoruz. Ameliyatsız tiroid nodülü tedavisi için herşeyden önce biyopsi yapıyoruz. Biyopsi sonucu eğer nodüller iyi huylu çıkarsa, ameliyatsız bu çözüm gerçekten iyi bir alternatif.  Deriden ince bir iğne ile girip, ısı etkisi ile tiroid nodülünü buharlaştırıyoruz. Bu tedaviden sonra hasta hemen taburcu olup evine dönebilir.

DEVAMINI OKU

 


 

Tiroid Biyopsisi

Tiroid nodülleri yaklaşık % 5-10 oranında kötü huyludur. Dolayısıyla bazı nodüllerde histopatolojik inceleme gerekir. Bu olgularda ultrasonografi kılavuzluğunda nodülün içine ince bir iğne ile girilerek örnek alınır ve patolojiye gönderilir. Bu tiroid biyopsisi işleme İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) adı verilir. İşlemi ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirmek hem daha güvenlidir, hem de yüksek kuşku taşıyan nodül bölgelerine erişim kolaylığı sağlar. İşlem yaklaşık 5-10 dakika sürer, ciddi ağrıya neden olmaz.

DEVAMINI OKU

 

 


 

Meme Biyopsisi

Meme biyopsisi yapılacak tarafda lokal anesteziyle cilt ve cilaltı uyuşturulur. Bistüri ile küçük bir insizyon yapılr. Otomatik meme iğnesi bu insizyondan memenin içine doğru ilerletilir. Aynı zamanda ultrasonla iğnenin ucu takip edilir. Lezyondan küçük bir örnek alarak iğne çıkartılır. İşlem yaklaşık 15 dakika sürer. Hastanın sadece lokal anestezi yapılırken hafif ağrısı olur.

DEVAMINI OKU

 

 

Editörlük Çalışmaları


> Diagnostic and İnterventional Radiology 

> Türk Radyoloji Seminerleri 

> Türkiye Klinikleri 

> Nobel Medicus 

> Clinical Imaging

 

Kitapları


> Ekstremite MRG, Habitat Yayıncılık, 2017

> Spinal MRG, Habitat Yayıncılık, 2017

> Tüm Vücut MR Görüntüleme, Habitat Yayıncılık, 2015

DEVAMINI OKU

 

Uzmanlık Alanları


> Baş-Boyun Radyolojisi 

> Abdomen Radyolojisi 

> Genitoüriner Radyoloji 

> RF-Mikrodalga RF İşlemleri 

> Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi İşlemleri

 

Çalıştığı Kurumlar


> Medient KBB Hastanesi

> Cardiospect Görüntüleme Merkezi

> Anatomica KBB ve Estetik Cerrahi Hastanesi

> GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

DEVAMINI OKU

 

 

 

Etiketler: Prof Dr Güner Sönmez, Güner Sönmez, Dr. Güner Sönmez, Ameliyatsız Tiroid Nodülü Tedavisi, Ameliyatsız Tiroid Tedavisi, Guatr Tedavisi, Tiroid Biyopsisi, Meme Biyopsisi, Meme Ultrason, Renkli Doppler Ultrason, Ultrason, Radyoloji Doktoru, Radyoloji Profesörü, Ameliyatsız Guatr Tedavisi, Ameliyatsız Tiroid Tedavisi Hastaneler, Ameliyatsız Tiroid Tedavisi Yapan Doktorlar, Ameliyatsız Tiroid Tedavisi Propfesörler, Ameliyatsız Tiroid Tedavisi Prof, Ameliyatsız Tiroid Tedavisi Yapan Hastaneler, Medient, Medient KBB.